top of page

Cookies og personvern

1.0 INNLEDNING

 

Ditt personvern er viktig for Eie, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Eie skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverk, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

2.0 BEHANDLINGSANSVARLIG

 

Disse retningslinjene gjelder behandlingen av personopplysninger som er innhentet og behandlet av Eie Franchise AS samt de til enhver tid tilknyttede franchisekontor (heretter samlet benevnt som «Eie») ved bruk av nettsidene www.vestvang.no(heretter omtalt som "Prosjektsidene"). 

Eie Franchise AS v/daglig leder, organisasjonsnummer 989 081 349, Borgenveien 66, 0373 Oslo er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. Med behandlingsansvarlig menes den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal benyttes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger. Vår daglige leder har ansvaret for den daglige oppfølgingen av forhold som gjelder personvern i virksomheten.

I den grad et av Eies tilknyttede franchisekontor bestemmer formålet med behandlingen av dine personopplysninger, vil det aktuelle kontoret v/daglig leder være ansvarlig for behandlingen av disse og således behandlingsansvarlig. Dette vil være tilfelle for behandling av personopplysninger avgitt i forbindelse med at du har solgt eller kjøpt bolig gjennom et av Eies tilknyttede franchisekontor.   

Eie har oppnevnt en personvernrådgiver som bistår med veiledning slik at personopplysninger blir behandlet på en god måte og i tråd med regelverket. Har du noen spørsmål eller innsigelser til Eies behandling av personopplysninger kan du kontakte Ina Annett Grunnvåg på e-post ig@eie.no eller tlf.: 99 44 86 33.

3.0 INNHENTING OG BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

3.1 HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

 

Med personopplysninger menes informasjon som kan knyttes til en fysisk person, eksempelvis opplysninger om navn, bosted, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling siktes det til enhver bruk av personopplysninger, som f.eks. innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

3.2 RETTSLIG GRUNNLAG FOR INNHENTING OG BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

 

All bruk av Eies prosjektsider og nyhetsbrev er frivillig. Vår behandling av dine personopplysninger er således basert på ditt samtykke, med mindre annet fremgår av denne personvernerklæringen. Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trekke tilbake ditt samtykke ved at du tar kontakt med Eie gjennom kontaktopplysningene ovenfor. Du kan trekke tilbake ditt samtykke hva gjelder hele eller deler av behandlingen.

Eie vil i enkelte tilfeller behandle dine personopplysninger for å ivareta våre legitime interesser, herunder for å vedlikeholde eller oppgradere forretningssystemer og andre IT-systemer, avdekke svindel, ivareta informasjonssikkerhet, oppfylle lovpålagte plikter eller foreta intern administrasjon hos Eie eller i våre tilknyttede franchisekontorer.

Hvis barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foresatte kan kontakte oss som angitt i klausul 2.

3.3 HVILKE PERSONOPPLYSNINGER INNHENTES OG BEHANDLES?

 

Eie vil kunne innhenter og behandler følgende personopplysninger:

  • Navn 

  • Adresse

  • Telefonnummer

  • E-postadresse

  • Henvendelser og andre opplysninger som du frivillig oppgir via vårt kontaktskjema 

  • Samtykker

Hvis du retter en henvendelse til Eie, eksempelvis ved å sende oss en e-post, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, herunder navn og e-postadresse.

 

Når du besøker Prosjektsidene registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker, men bruker IP-adressen til å administrere, utvikle og vedlikeholde Prosjektsidene og tjenestene våre.

 

Prosjektsidene benytter også såkalte cookies (informasjonskapsler). Dette er små tekstfiler som lagres i internminnet på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din av din nettleser. Man kan dele cookies/informasjonskapsler inn i to kategorier:

 

1) Cookies/informasjonskapsler som er nødvendige for brukervennlig og alminnelig drift av Prosjektsidene («nødvendige/performance cookies») og

 

2) Cookies/informasjonskapsler som ikke er nødvendige for alminnelig bruk av Prosjektsidene, men som samles inn eksempelvis for bruk i markedsføringsøyemed og for å tilby tilpassede tjenester til kundene («ikke-nødvendige cookies»).

 

Første gang du besøker Prosjektsidene vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av ikke-nødvendige cookies/informasjonskapsler. Dersom du heller ikke ønsker å legge igjen nødvendige cookies, kan du selv skru dette av i din nettleser. Dette vil til orientering redusere brukervennligheten på Prosjektsidene. Vi har også utviklet et eget cookiepanel, som du finner nederst på denne siden. Cookiepanelet gjør det enkelt for deg å styre bruk av valgfrie cookies.

 

Vi bruker et verktøy kalt «Google Analytics» for å samle inn data om din bruk av Prosjektsidene. Google Analytics samler inn data, eksempelvis hvor ofte du besøker Prosjektsidene, hvilke sider du besøker når du gjør det, og hvilke andre nettsider du besøkte før du kom til Prosjektsidene. Vi bruker dataene vi får fra Google Analytics kun for å forbedre Prosjektsidene. Google Analytics samler bare den IP-adressen som er tildelt deg på datoen du besøker Prosjektsidene, i stedet for ditt navn eller annen identifiserbar informasjon. Vi kombinerer ikke dataene vi samlet inn ved bruk av Google Analytics med personopplysninger. Selv om Google Analytics lager en permanent informasjonskapsel i nettleseren din for å identifisere deg som en unik bruker neste gang du besøker Prosjektsidene, kan ikke informasjonskapselen brukes av andre enn Google. Googles evne til å bruke og dele informasjon samlet inn av Google Analytics om dine besøk på Prosjektsidene, er regulert av vilkårene for bruk av Google Analytics. Du kan forhindre Google Analytics fra å gjenkjenne deg på returbesøk på Prosjektsidene ved å deaktivere informasjonskapsler i din nettleseren.

 

For en fullstendig oversikt over hvilke informasjonskapsler/cookies som som innhentes og behandles ved bruk av Prosjektsidene, henvises det til avsnittet «Særlig om Cookies/Informasjonskapsler».

 

3.4 HVA ER FORMÅLET FOR INNHENTING OG BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Eie innhenter og behandler personopplysninger for det formål å registrere deg i vårt register for interessenter for det/de prosjekt som du har meldt interesse for, tilby deg et best mulig grunnlag for søk av eiendommer ved å sende deg informasjon, tilbud, markedsføring, kundeundersøkelser og tilpasset innhold i andre kanaler som Facebook og Google, samt kontakte deg i forbindelse med din interessemelding. 

Vi vil også behandle personopplysningene for å ivareta vår informasjonssikkerhet, vedlikeholde og oppgradere våre forretnings- og IT-systemer samt for å oppfylle lovpålagte krav. 

 

3.5 SÆRLIG OM COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

 

Personopplysningene innsamlet ved bruk av informasjonskapsler behandles med det formål at Eie skal kunne sende deg nyttig informasjon og markedsføring, herunder tilby deg aktuelle og tilpassede tjenester. Eie vil ikke benytte dine personopplysninger til andre formål enn det du har samtykket til.

 

Personopplysningene som innhentes om deg ved bruk av informasjonskapslerbenyttes til tekniske, analytiske, lovpålagte og markedsføringsrelaterte formål. For å kunne forbedre Prosjektsidenes funksjonalitet, brukeropplevelse og innhold, samler og analyserer vi data om brukeres atferd på Prosjektsidene. 

 

For å kunne gi deg relevante tilbud, tilpasset innhold i andre kanaler og annonsenettverk, som Facebook og Google, benytter vi cookies/informasjonskapsler utstedt av tredjeparter.

3.6 HVOR LENGE LAGRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter Eie har. Eksempelvis pålegger lovverket oss å oppbevare enkelte dokumenter som er mottatt hos eller utarbeidet av meglerforetaket i forbindelse med et megleroppdrag i 10 år.

Videre vil vi slette eller anonymisere personopplysninger om deg dersom du ber om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysningene videre.

3.7 SÆRLIG OM COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

 

Kontaktpunkt        Lagres                                             Lagringstid

Kontaktskjema      Database i WordPress og mail  Om ikke et kundeforhold blir opprettet  slettes dette innen 12 mnd

Påmelding til nyhetsbrev

Database i WordPress og Get Marketer

 36 mnd

3.8 HVOR LAGRES DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Når du kommuniserer med oss via Prosjektsidene er all kommunikasjon basert på Secure Sockets Layer («SSL»). SSL er kryptografiske protokoller som gjør at all kommunikasjon via Prosjektsidene er sikker. Opplysningene du legger igjen vil bli lagret på sikre servere bak en brannmur som ivaretar våre krav til sikkerhet.

Eie overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS andre land som Europa-kommisjonen har ansett for å ha tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger på grunnlag av artikkel 45 i forordning (EU) 2016/679.

3.9 FÅR ANDRE TILGANG TIL DINE PERSONOPPLYSNINGER?

 

Eie vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser, herunder pålegg i lov eller vedtak fra offentlig myndighet.

Dine personopplysninger vil deles og behandles internt i Eie-kjeden, dvs. i Eie Franchise AS og de til enhver tid tilknyttede franchisekontor for å utføre oppdraget du har gitt oss eller dersom vi har en legitim interesse av å behandle dine personopplysninger til de formål som er nevnt i pkt. 3.2. Dersom du har reservert deg mot deling av personopplysninger mellom Eie Franchise AS og de enkelte tilknyttede franchosekontorene vil vi kun behandle personopplysninger som er strengt nødvendig for at vi skal kunne tjenester du har bestilt eller samtykket til å motta.

 

Eie vil videre dele personopplysningene med tredjeparter engasjert for å kunne levere tjenester du har bestilt eller samtykket til å motta i tråd med formålene ovenfor, eksempelvis organisasjoner som er våre tjenesteleverandører eller samarbeidspartnere, og som er involvert i utleiemegling, eiendomsutvikling, prosjektsalg og annen markedsføring,

databehandling, vedlikehold, gjennomgang og utvikling av våre Prosjektsider,  forretningssystemer, prosedyrer og infrastruktur, inkludert testing eller oppgradering av våre datasystemer eller som på annen måte forenkler vår tjenester. Utover dette vil vi ikke dele

dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 

Eie inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som det er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Hvis vi skulle utlevere personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene bare bruker slike personopplysninger med det formål å yte slike tjenester til oss og vi vil innhente de garantier som anses påkrevd for beskyttelse av dine personopplysninger det formål.

 

Alle tredjeparter som mottar personopplysninger fra oss er forpliktet til å følge våre standarder for behandling av personopplysninger eller tilsvarende standarder, samt forpliktelser som følger av den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning.

Dersom det er pålagt ved lov eller det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av vår tjeneste, vil personopplysninger vi har lagret om deg kunne utleveres til offentlige myndigheter.

 

Vi vil, fra tid til annen, utlevere anonymiserte opplysninger til våre samarbeidspartnere. Personopplysningene vil bli aggregert hos oss, før de, i anonymisert form, blir utlevert til tredjeparter.

 

Dersom personopplysninger kan bli gjenstand for overføring til en annen organisasjon i forbindelse med fusjon, finansiering, omorganisering eller oppløsningstransaksjon av hele eller deler av oss, vil vi kun gjøre dette dersom de involverte partene har inngått en avtale der innsamlingen, bruk og deling av personopplysningene er begrenset til de formålene som angår transaksjonen, herunder en bestemmelse om hvorvidt transaksjonen skal gå videre eller ikke, og personopplysningene skal kun brukes av de involverte parter for å gjennomføre og fullføre transaksjonen. Hvis et annet selskap kjøper oss eller vår virksomhet eller eiendeler, vil dette selskapet ha tilgang til personopplysningene innsamlet av oss, og vil påta seg de rettigheter og forpliktelser vedrørende dine personopplysninger som beskrevet i denne personvernerklæringen.

 

3.10 SÆRLIG OM COOKIES/INFORMASJONSKAPSLER

For å kunne gi deg som bruker av Prosjektsidene en bedre brukeropplevelse samt forbedre vår markedsføring i digitale kanaler, benytter vi cookies/informasjonskapsler utstedt av tredjepart.

 

Eksempler på slike tredjepartsaktører er Google, Facebook, AdForm, Delta Projects, Youtube, DoubleClick og LinkedIn.

 

GOOGLE ANALYTICS 

Anonym data som samles: Annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, dato/ klokkeslett, demografisk data, maskinvare/ programtype, internett-leverandør, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym data som samles: IP-adresser, unik enhet, søkehistorikk, lokasjonsbasert data.

Formål: Disse informasjonskapslene brukes til å hjelpe oss med å forstå hvordan besøkende samhandler med Prosjektsidene ved å gi informasjon om de besøkte områdene, tiden og eventuelle problemer som oppstod, for eksempel feilmeldinger. Dette hjelper oss med å forbedre ytelsen til Prosjektsidene. For mer informasjon, besøk Google Analytics. Link til utvidet informasjon om Google.

 

DOUBLECLICK

Anonym:Annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookiedata, demografisk data, maskinvare/ programvaretype, internett-leverandør, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: IP-adresser, unik enhet, søkehistorikk, lokasjonsbasert data.

Formål: Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, samt forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer. Link til utvidet informasjon om Google.

 

FACEBOOK FOR DEVELOPERS

Anonym:Annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, informasjonskapsler, dato/ klokkeslett, demografisk data, maskinvare/ programvaretype, internettleverandøren, interaksjonsdata, sidevisninger.

Ikke-anonym: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, innlogging, unik enhet.

Formål: Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer samt forstå hvordan du beveger deg mellom Prosjektsidene og Facebook. Les mer om Facebook sine retningslinjer

 

DELTA PROJECTS

Anonym: Annonsevisninger, tid/dato, hardware/software type og sidevisninger.

Formål: Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, samt forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer. Les utvidet omDelta Projects

 

ADROLL

Anonym: Annonsevisninger, analyse, nettleserinformasjon, cookie data, dato/tid, demografi, interaksjonsdata og sidevisninger.

 

Ikke-anonym: E-post, unik enhet.

 

Formål: Disse informasjonskapslene brukes til å levere relevante annonser, samt forstå hvordan du engasjerer seg i våre digitale annonseringskampanjer. Les mer om AdRoll.

 

4. DINE RETTIGHETER

Du har rett til innsyn i, korrigering eller sletting av personopplysninger Eie har lagret om deg, samt å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses. Du har videre rett til å protestere mot behandlingen samt rett til å få personopplysninger vi oppbevarer om deg utlevert eller overført til en annen tjenestetilbyder (dataportabilitet). Videre kan du til enhver tid trekke tilbake evt. samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker deg.

 

Dersom du ønsker å be om innsyn i de personopplysninger Eie har lagret om deg, kan dette gjøres her.

 

Dersom du ønsker å be om å få endret/korrigert feil i personopplysningene Eie har lagret om deg, kan dette gjøres her.

 

Ved ønske om å få slettet de personopplysninger Eie har lagret om deg innenfor rammene oppstilt av gjeldende lovverk, kan anmodning om dette sendes inn ved bruk av skjema du finner her.

 

Dersom du har noen spørsmål eller henvendelser knyttet til behandlingen av dine personopplysninger kan for øvrig personvernrådgiver i Eie Franchise AS kontaktes:

 

Ina Annett Grunnvåg

E-post: ig@eie.no

Tlf.: 99 44 86 33

 

Dersom du mener at Eie ved behandling av dine personopplysninger har brutt gjeldende personvernregelverk, kan du rette en klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om dette på Datatilsynets hjemmesider: www.datatilsynet.no.

 

5. SIKKERHET

Beskyttelse av dine personopplysninger er viktig for oss. Derfor gjør vi det vi kan for å opprettholde og benytte rimelige tiltak for fysisk og teknisk sikkerhet av kontorer og informasjonslagringsanlegg, for å forhindre tap, misbruk, uautorisert tilgang, avsløring eller modifikasjon av dine personopplysninger.

 

Dine personopplysninger behandles bak sikrede nettverk og er kun tilgjengelig for et begrenset antall personer som har spesielle rettigheter til slike systemer, og som er pålagt å behandle personopplysningene konfidensielt. Vi benytter oss av datasystemer med begrenset tilgang, plassert i anlegg med fysiske sikkerhetsforanstaltninger.

 

Vi evaluerer våre datainnsamling, lagrings- og behandlingspraksis, inkludert fysiske sikkerhetstiltak, for å beskytte uautorisert tilgang til våre datasystemer.

 

Hvis en ansatt hos oss misbruker dine personopplysninger, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe disiplinære tiltak, inkludert oppsigelse. Hvis en person eller en organisasjon misbruker personopplysninger de har mottatt for å bistå med levering av tjenester, vil dette bli ansett som et alvorlig brudd hvor vi vil kunne treffe passende tiltak, inkludert heving av avtaler mellom oss og den enkelte organisasjonen.

 

Ved avvik vedrørende dine personopplysninger vil vi varsle deg via e-post innen 4 virkedager.

 

6. ØVRIG

Prosjektsidene kan lenke til andre nettsider eller applikasjoner som er eid og driftet av andre virksomheter. Eie har ikke ansvar for innholdet på andre nettsider/applikasjoner, eller deres behandling av personopplysninger. For informasjon om vilkår for bruk av personopplysninger og personvern, vises det til de aktuelle nettsider.

 

7. ENDRINGER

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på

Prosjektsidene 14 dager før endringene iverksettes.

 

Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert 02.01.2019. 

bottom of page